menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

A' chiad siabann Gàidhlig ann am fichead bliadhna

[Iain MacIlleathain - Preseantair] Tha a’ chiad siabann Gàidhlig ann am fichead bliadhna ga fhilmeadh an-dràsta san Eilean Sgitheanach. Thathar a’ dèanamh trì paidhleatan dhen sgeulachd, Bannan, a sgrìobh Chrisella Ros à Leòdhas. Tha dùil ris air BBC ALBA an ath bhliadhna. Tha na riochdaire airson an gnìomhachas dràma telebhisein a stèidheachadh anns an Eilean. An aithris-sa aig Eilidh NicLeòid.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Tha na cleasaichean ‘s an criutha aig Bannan a-nis anns an dàrna seachdain de chlàradh. Choisinn an stiùiriche cliù mar actair e fhèin ann an River City, gu h-àraidh. Ach ann am fichead bliadhna air beulaibh a’ chamara no air an àrd-ùrlar, cha dh’ fhuair e riamh stiùireadh anns a’ Ghàidhlig.

[Tony Kearney] Ann an dòigh, ‘s e suidheachadh do-chreidsinneach a bha siud. Tha sinn a-nis far a bheil sinn, fhios agad, mhìle ‘s a trì deug agus tha sinn a’ toirt seachad stiùireadh dha na cleasaichean anns a’ Ghàidhlig agus tha a’ bhuil air a’ phrògram, tha a’ bhuil air an t-seòrsa performance a tha sinn a’ faighinn.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Chan eil am prìomh charactar, boireannach òg le eachdraidh a’ nochdadh sa phìos seo dhen dràma.

[Debbie NicAoidh] Dh’ fhàg i an eilean ochd bliadhna air ais. Tha sinn a’ faighinn a-mach anns a’ phrògram carson a dh’fhàg i. Ach tha i a-nis a’ tilleadh airson tìodhlacadh agus sin far a bheil sinn a‘ togail an sgeulachd nuair a tha i a’ tighinn far na h-aiseig. ‘S chan eil i air innse dha daoine gu bheil i a’ tilleadh, ach mar a tha na h-eileanan ag obair, tha cuideigin air faighinn a-mach gu bheil i dhachaigh, sin far a bheil sin a’ togail an sgeulachd.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Tha mu dhà fichead neach an-sàs anns an fhilmeadh eadar an luchd-teicnigeach agus na cleasaichean. Cuid aca a’ nochdadh air beulaibh camara airson a’ chiad turas.

[Peigi Wood] Ò, tha e gu tur eadar-dhealaichte, gu tur eadar-dhealaichte. Ma chailleas tu facal ann an seo, uill stadaidh iad is thèid iad air ais, iad a-rithist ‘s a-rithist e gus am faigh thu ceart e. Nuair a tha thu air an àrd-ùrlar, feumaidh e a bhith agad. Feumaidh e a bhith agad. Chan urrainn dhut stad ‘s coimhead air leabhar is tòiseachadh a-rithist.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Seo am baile far a bheil an dràma a’ tachairt agus tha beachd ann gum faod seo a bhith na chiad cheum ann a bhith stèidheachadh gnìomhachas dràma telebhisein air an tuath, seach a’ bhaile mhòr.

[Chris Young] Anns an t-saoghal Ghàidhlig, tha tòrr dhaoine le tàlant le sgrìobhadh no actadh no a’ stiùireadh agus `s e cothrom a th’ ann an-dràsta dèanamh rudeigin ùr agus inntinneach agus carson nach bi mi a’ dèanamh dràma an seo?

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Chì luchd-amhairc an dràma air fad an ath bhliadhna nuair a thèid trì paidhleatan a chraoladh. `S e cho math agus a chòrdas an sgeulachd riuthasan agus a bheil iad airson barrachd dhith fhaicinn a bhrosnachais luchd an airgid. Eilidh NicLeòid, BBC An Là, An t-Eilean Sgitheanach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The first Gaelic soap opera in 20 years

[Iain MacLean - Presenter] The first soap in twenty years is being filmed just now in the Isle of Skye. They are making three pilots of the story, Bannan (Ties), written by Chrisella Ross from Lewis. It is expected to be on BBC ALBA next year. The producer wants a drama industry to be based on the Island. This report by Eilidh MacLeod.

[Eilidh MacLeod – Reporter] The actors and crew of Bannan are in their second week of recording. The director earned a reputation as an actor himself in River City, mainly. But in the twenty years in front of the camera, or on the stage, he never received direction in Gaelic.

[Tony Kearney] In a way, it was an unbelievable situation. We are now where we are, you know, 2013 and we are giving direction to the actors in Gaelic and that has an impact on the programme, there is an impact on the sort of performance that we are getting.

[Eilidh MacLeod – Reporter] The main character, a young woman with an history, doesn’t appear in this part of the drama.

[Debbie MacKay] She left the island eight years ago. We find out in the programme why she left. But she has now returned for a funeral and that is where we pick up the story when she comes off the ferry. And she doesn’t tell anyone why she has returned, but as the islands work, someone finds out that she is home, that is where we pick up the story.

[Eilidh MacLeod – Reporter] There are about forty people involved in filming between the technical staff and the actors. Many are appearing on camera for the first time.

[Peggy Wood] Oh, it’s totally different, totally different. If you lose a word here, well, they’ll stop and they’ll go back, they’ll do it again and again until you get it right. When you are on the stage, you have to have it. You have to have it. You can’t stop and look at a book and start again.

[Eilidh MacLeod – Reporter] This is the town where the drama happens and there is a view that this can be the first step in basing a television drama industry in the north, instead of the big city.

[Chris Young] In the Gaelic world, there are many people with talent in writing, or directing and it’s an opportunity just now to do something new and interesting and why wouldn’t I want to make drama here?

[Eilidh MacLeod – Reporter] Viewers will see the drama next year when three pilots will be broadcast. It depends on how well the story resonates with them and if they want to see more which will inspire the people with the money. Eilidh MacLeod, BBC An Là, Skye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A' chiad siabann Gàidhlig ann am fichead bliadhna

(The first Gaelic soap opera in 20 years)

Vocabulary Briathrachas

siabann Gàidhlig - Gaelic soap

paidhleatan - pilots

do-chreidsinneach - unlimited

tìodhlacadh - funeral

stiùireadh - directing

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.