menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Iomall a’ Mhòid

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Clann nighean Throndairnis leis an òran a bhuannaich iad a cho-fharpais às ùire ann am Mòd na Cloinne. ‘S e ùghdarras a’ Chlò Hearaich a tha a’ toirt seachad duais airson an òrain luaidh as fheàrr. Rinn na caileagan a’ chùis air buidheann à Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis. Tha dòchas aig na britheamhan gun tig barrachd an ath-bhliadhn’.

[Màiri NicLeòid] Ò, tha mi’n dòchas. Tha mi an dòchas a-nis gu bheil còisirean gu bhith tighinn ann an ath-bhliadhn agus buidhnean eile à sgoiltean. Tha an eachdraidh gu math cudromach airson a’ chultair, tha e math gu bheil na sgoiltean a’ tighinn air adhart ag ionnsachadh nan òran agus nan sgeulachdan agus na h-eachdraidh còmhla ris na h-òrain.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Tha na bùithtean Gàidhlig air na stàileachan aca a chur suas ann am meadhan prìomh ionadan bùithtean Phàislig. ‘S e an obair aca barrachd dhaoine bhrosnachadh gus ùidh a ghabhail anns a’ chànan.

[Cairistìona NicGillÌosa] Balloons agus peansailean son dathan a dhèanamh, ‘s dealbhan a dhèanamh is tha e ag obair fìor mhath. Is nuair a tha a’ chlann a’ tighinn airson bruidhinn rium, tha na pàrantan feumach air tighinn cuideachd is an uair sin, tha iad a’ faighneachd mu dheidhinn nan cùrsaichean a tha sinn a’ dèanamh.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Tha gu leòr eile a’ dol air Iomall a’ Mhòid agus fèis eile SPREE a’ dol aig a’ cheart àm a’ toirt a-steach iomadach tachartas Gàidhlig. An-diugh, thàinig an soirceas dhan bhaile.

[Ariel Killick] ‘S e dòigh a th’ ann a’ chànan a chleachdadh ann an dòigh gu math spòrsail cuideachd, ach tha e a’ toirt air a’ chloinn a bhith a’ coimhead air an dòigh sa bheil iad a’ gluasad is a’ smaoineachadh mu dheidhinn ann an dòigh eadar-dhealaichte, ciamar a tha thu a’ cumail nan làmhan, nan gàirdeanan is ciamar a tha thu a’ coiseachd gus rud a chumail suas agus rudan coltach ri eye-to-hand co-ordination agus rudan mar sin. Ach tha e gu math spòrsail agus tro mheadhan na Gàidhlig cuideachd. Ach ‘s e àrdachadh na sgilean fiosaigeach a tha sin, cuideachd.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Tha aire dhaoine a-nis a’ tionndadh gu co-fharpaisean mòra nan inbheach. Tha an òigridh a’ dol dhachaigh, cuid le barrachd na dìreach cuimhne. Eilidh NicLeòid, BBC An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Mod Fringe

[Eilidh MacLeod – Reporter] The girls from Trotternish with the song that won them the newest competition in the Children’s Mod. It is the Harris Tweed Trust that gave the prize for the best waulking song. The young girls succeeded over a group from Inverness Gaelic School. The judges hope that more will come next year.

[Màiri MacLeod] Oh, I hope so. I hope now that choirs will come next year and other groups from schools. The history is very important for the culture, it is good that the schools are coming on learning the songs and stories and the history with the songs.

[Eilidh MacLeod – Reporter] The Gaelic groups have set up their stalls in the middle of the main shopping malls in Paisley. Their work is to inspire more people to take an interest in the language.

[Christine Gillies] Balloons and pencils to make colours, and make pictures and it works really well. And when the kids come to speak to me, the parents need to come too and then they ask about the courses that we do.

[Eilidh MacLeod – Reporter] There is plenty other things happening at the Mod fringe and the other Festival, Spree is running at the same time which has brought in many other Gaelic events.

[Ariel Killick] It’s a way of using the language in a very fun way too, but it makes the children look at the way that they are moving and thinking about it in a different war, how you hold your hands, your arms and how you are going to walk to keep up and things like eye-to-hand co-ordination and things like that. But it is very good fun and through the medium of Gaelic too. It’s a physical benefit too.

[Eilidh MacLeod – Reporter] People’s attention is now turning to the big adult competitions. The young are going home, many with more than just memories. Eilidh MacLeod, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomall a’ Mhòid

(The Mod Fringe)

Vocabulary Briathrachas

caileag - young girl

britheamh - judge

stàileachan - stalls

cùrsaichean - courses

soirceas - circus

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.