menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Tha an Screen Machine a' sealltainn filmichean Gàidhlig

[Angela NicIlleathain - Preseantair] Tha an Screen Machine, a’ charbad a tha dol mun cuairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean a’ sealltainn filmichean a’ comharrachadh còig bliadhn’ deug bho a chaidh e air an rathad an toiseach. Air a’ chuairt às ùire aige ann an cuide de dh’ àiteachan, thathas a’ sealltainn filmichean goirid anns na h-Eileanan an Iar ron phrìomh fhilm. Chaidh Shona NicDhòmhnaill a choimhead fear dhiubh.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha an Screen Machine a’ toirt mu dheich sheachdainean cuairt a chur air eadar còig thar fhichead agus còig-deug thar fhichead coimhearsnachd. Tha seo a’ toirt filmichean mòra chun nan daoine. Airson còig bliadhna deug air an rathad a chomharrachadh, thathar a’ sealltainn filmichean beagan eadar-dhealaichte cuideachd.

[Flòraidh Forrest] Thàinig iadsan thugainn a dh’fhaighneachd gum biodh sinne dèonach feadhainn dhe na filmichean againne a shealltainn air an Screen Machine. Agus tha sin fìor mhath dhuinne a chionn tha còrr is trì ceud film againne a-nis a chaidh a dhèanamh air feadh nan Eilean no bhathar a’ dèanamh le daoine bho na h-Eileanan agus tha seo a’ toirt dhuinn cothrom a bhith gan shealltainn sna coimhearsnachdan sin.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] ‘S e aon de na filmichean sin ‘Aodainn’, le Pòl Steele. Ach thathar air dòchas atharrachadh a thoirt air gnè nam filmichean as ùire.

[Flòraidh Forrest] Bu thoigh leinne am- bliadhna a bhith a’ faicinn barrachd dhaoine bho choimhearsnachdan air feadh nan Eilean ag obair air filmichean is sinne a’ faicinn tha a’ tachairt anns na coimhearsnachdan ann an àiteachan mar Uibhist. Agus, tha mi a’ smaointinn, ma chì iad gu bheil na filmichean an uair sin gan sealltainn air an Screen Machine gur e platform math a th’ ann airson 's gu bheil cothroman ann an lùib FilmG. Bhiodh e math barrachd choimhearsnachdan fhaicinn a’ dèanamh filmichean am-bliadhna.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha na filmichean goirid Gàidhlig seo eadar trì agus còig mionaidean a dh’fhaid.

[Dòmhnall Steele] San latha an-diugh, tha deagh theans aca, rudeigin a dhèanamh anns a’ Ghàidhlig a chionn ‘s tha Gàidhlig a-nis gu math mòr. Air feadh Alba co-dhiù, ‘s air an dùthaich, chanainn. Agus mar a thuirt mi tha deagh theans aca clann òga an-diugh rudan mar seo a dhèanamh. Tha mi a’ smaointinn, ma chì feadhainn mun chuairt an seo, ma chì iad gun gabh rudeigin a dhèanamh agus ma dh’fhaoidhte a’ toirt sin orra, dh’fhaoidte film a dhèanamh dhaibh fhèin, ma gheibh iad an teans agus ‘s e dìreach an equipment fhaighinn.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Thuirt Stiùiriche Chuimhneachain Bliadhnail an Screen Machine, Jonathan Melville, ma chòrdas seo ri daoine bhiodh sinne ro dheònach filmichean goirid Gàidhlig eile a shealltainn air cuairtean eile. Shona NicDhòmhnaill, BBC An Là, Uibhist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screen Machine shows Gaelic films

[Angela MacLean - Presenter] The Screen Machine, the engine that travels about the Highlands and Islands showing films is celebrating fifteen years since it first went on the road. On its newest trip to many places it is showing short films from the Western Isles before the main film. Shona MacDonald went to see one.

[Shona MacDonald – Reporter] The Screen Machine takes about ten week touring between fifteen to twenty-five communities. This takes big films to the people. To celebrate fifteen years on the road, they are showing films that are a little bit different too.

[Floraidh Forrest] They came to us asking if we would be willing to show some of our films on the Screen Machine. And that is really good for us as we have about more than three hundred films that have been made all over the Islands, or have been made by people from the Islands and this gives us a chance to show them in those communities.

[Shona MacDonald – Reporter] One of the films is “Faces” by Paul Steele. But there is hope to change the type of new films.

[Floraidh Forrest] I would like, this year, to see more people from communities all over the Islands working on films and we can see what is happening in the communities in places like Uist. And, I think, if they see that the films are then being shown on the Screen Machine, that it is a good platform for opportunities connected with FilmG. It would be good to see more communities making films this year.

[Shona MacDonald – Reporter] These Gaelic films are between three and five minutes in length.

[Donald Steele] In these times, there is a good chance, to do something in Gaelic as the language is getting really big. All over Scotland anyway, in the country, I’d say. And as I said, there is a good chance for young children to do things like this. I think, if they see something like this around, if they see that they can take something to do and if they do it, a film for themselves, if they get the chance and then it’s just the equipment they have to get.

[Shona MacDonald – Reporter] The 15 year Project Co-ordinator, Jonathan Melville, said that if people enjoyed this, they would be more than willing to show short Gaelic films on other tours. Shona MacDonald. BBC An Là, Uist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tha an Screen Machine a' sealltainn filmichean Gàidhlig

(Screen Machine shows Gaelic films)

Vocabulary Briathrachas

carbad - engine

comharrachadh - commemorating

coimhearsnachd - community

stiùiriche - co-ordinator

atharrachadh - changing

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.