menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

A' sgitheadh tro mheadhan na Gàidhlig

[Innes Rothach – Preseantair] Fhuair sgoilearan o air feadh na Gàidhealtachd cothrom sgitheadh ionnsachadh ann an clasaichean a tha gan teagaisg tro mheadhan na Gàidhlig. Chaidh an sgeama a dhealbhachadh le Comann na Gàidhlig a tha airson òganaich a bhrosnachadh gus an cànan a chleachdadh ann an suidheachaidhean neo-fhoirmeil. Tha an aithris seo aig Ailean MacLeòid.

[Ailean MacLeòid – Neach-aithris] Chaidh na mìltean chun nam beanntan air an deireadh-sheachdain is fear dhe na làithean sgithidh a b’fheàrr an Alba airson bliadhnaichean ann na Sàbaid. Nam measg, bha buidheann air an toirt còmhla le Comann na Gàidhlig airson Gàidhlig a bhrosnachadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil. Air a’ chiad là, bha feadhainn ann nach robh a-riamh air paidhir skis a chur orra agus a bha ga fhaighinn doirbh fuireach air an casan.

[Ailean MacLeòid – Neach-aithris] Chùm iad orra ged-thà, iad uile a’ toirt taic dha na caraidean ùra aca. ‘S ann tro mheadhan na Gàidhlig a bha a’ chuid bu mhotha dhen teagaisg agus cha do chuir sin sìon a dhragh air na sgoilearan.

[Ailean MacLeòid – Neach-aithris] Cha robh cùisean idir cho soilleir air an dàrna là, ach rinn sinn cinnteach gun d’ fhuair na sgoilearan uile blas air dìreach mar a tha sgitheadh an Alba.

[Ailean MacLeòid – Neach-aithris] Ro dheireadh an turais, bha iad uile comasach faighinn bho mhullach gu bonn a’ chnuic. Bha e follaiseach gun do rinn iad adhartas air a’ bheinn, ach mu dheidhinn a’ chànain?

[Romy] Tha mi a’ smaointinn gu bheil mi a’ fàs nas fheàrr oir ann an Ìle, tha iad dìreach a’ cleachdadh mar faclan sin agus an uair sin nuair a bhios mi a’ dol air turas mar seo, bidh mi a’ cluinntinn tòrr Gàidhlig diofraichte.

[Claire-Frances] Dìreach a’ cleachdadh a’ chànain is daoine an aois agaibh fhèin, math a’ cleachdadh a’ chànain còmhla riutha is tha e dìreach math airson do chànan, cultar is rudan.

[Ailean MacLeòid – Neach-aithris] Tha coltas ann ma-thà gun d’ fhuair a’ chlann togail às an turas aca. Agus, tha coltas ann gun d’fhuair daoine nach robh co-cheangailte ris a’ bhuidhinn brosnachadh às cuideachd.

[Dòmhnall Morris] Uill, an rud a bha inntinneach an-diugh, bha sinn ann an ciutha aig bonn aon de na lioftaichean agus thàinig am boireannach seo a bhruidhinn rium, 's thòisich i a’ bruidhinn beagan Gàidhlig, bha i a’ tòiseachadh air Gàidhlig ionnsachadh, is fhuair ise brosnachadh às gun robh sinne a’ feuchainn ri Gàidhlig a bhrosnachadh, ‘s e seòrsa de chearcall a th’ ann far a bheil sinn a’ cur ris a’ chearcall a tha sin. Tha mi an dòchas gu bheil an òigridh air co-theacsa fhaighinn gu bheil iad a’ faighinn air rudan spòrsail a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig. Tha sin cudromach, chanainn. Agus tha sinn an dòchas gun gabh iad tuilleadh rudan a bharrachd san àm ri teachd. Gu dearbh, tha feadhainn air tilleadh agus tha feadhainn ag iarraidh tilleadh an ath thuras aig deireadh na sheachdain, tha sin math.

[Ailean MacLeòid – Neach-aithris] Mar sin, ged a bha fìor mheasgachadh de shìde aca, tha coltas ann gur e turas soirbheachail a bh’ ann dhan fheadhainn a ghabh pàirt. Ailean MacLeòid, BBC An Là, Leac a' Ghobhainn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiing through the medium of Gaelic

[Innes Munro – Presenter] School pupils from all over the Highlands the opportunity to learn skiing in classes that were taught through the medium of Gaelic. The scheme was designed by The Gaelic Society to inspire the youth to use the language in an informal situation. This report is with Allan MacLeod.

[Allan MacLeod – Reporter] Millions came to the mountains at the weekend on one of the best skiing days in Scotland for years on Sunday. Amongst them, there was a group who were brought together by The Gaelic Society to speak Gaelic in an informal environment. On the first day, there were people who have never put on a pair of skis and they found it difficult to stay on their feet.

[Allan MacLeod – Reporter] They kept offering help to their new friends. Most of the teaching was through the medium of Gaelic and that did not concern the pupils.

[Allan MacLeod – Reporter] Things were not as clear the next day, but we made sure that the pupils all got a taste of what it’s like to ski in Scotland.

[Allan MacLeod – Reporter] Before the end of the journey, they were all capable to get from the top to the bottom of the hill. It was clear that they had made improvements on the mountain, but what about the language?

[Romy] I think I am getting better as in Islay, they are just using words like that and then when I go on a trip like this, I hear a lot of different Gaelic.

[Claire-Frances] Just using the language and people are the same age as me, good to use the language together and it is just good for your language, culture and things.

[Allan MacLeod – Reporter] It would appear that they children got a lift out of the trip. And, it would appear that people who were not connected to the group were inspired too.

[Donald Morris] Well, the thing that was interesting today, we were in the queue at the bottom of one of the lifts and this woman came to talk to me. She started to speak a little Gaelic, she was starting to learn Gaelic and she took inspiration as we were trying to expand Gaelic. It’s a sort of circle where we add to the circle. I hope that the youth get the subtext that they get to do fun stuff through the medium of Gaelic. That is important, I would say. And we hope that they’ll take more things in the future. Certainly, many have returned and some want to return on the next trip at the end of the week, it is good.

[Allan MacLeod – Reporter] As such, although there was a true mix of weather, it would appear that it was a successful trip for those who took part. Allan MacLeod, BBC An Là.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A' sgitheadh tro mheadhan na Gàidhlig

(Skiing through the medium of Gaelic)

Vocabulary Briathrachas

Leac a' Ghobhainn - Lecht

sgitheadh - skiing

Comann na Gàidhlig - The Gaelic Society

neo-fhoirmeil - informal

ciutha - queue

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.