menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Là trang aig Caladh Steòrnabhaigh

[Dòmhnall Angaidh Moireasdan - Preseantair] Nise, b’ e an-diugh aon dhe na làithean as trainge dhen bhliadhna aig Caladh Steòrnabhaigh. Thadhail trì soithichean mòra - am Marco Polo, Le Boreal agus am Funchal - air a' chaladh, 's iad a' toirt còrr is mìle luchd-turais chun eilein. Ach tha cuid a' meas nach eil an sgìre a' faighinn an aon ìre de bhuannachd bho luchd-turais a tha a' tighinn air bàtaichean seach luchd-turais àbhaisteach. Ag aithris à Steòrnabhagh, seo Ruaraidh Rothach.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] àlainn dhan luchd-turais a thàinig air tìr an-diugh ann an Steòrnabhagh. Tha mìle agus trì cheud luchd-turais air na trì eathraichean – an as trainge dhen bhliadhna gu ruige seo aig Caladh Steòrnabhaigh agus do Stornoway Shipping Services.

[Alasdair MacArtair] Uill dh'fhàg mi’ n taigh mu chòig uairean agus bha na soithichean, thòisich iad a’ tighinn a-steach mu shia ‘s leth uair an dèidh sia. Eadar ceithir dhe na trì soithichean cha d' fhuair mi a-steach air ais dhan oifis gu mu aon uair deug. All in a day’s work. Seo a’ chiad turas agamsa le trì cruise liners a-staigh air an aon agus ‘s math g’ eil an cho math ‘s a tha e. Tha dhà dhiubh aig acair agus aig a’ chidhe air mo chùlaibh ann an sin, tha a-staigh aig number 3.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Tha daoine bho caochladh cheàrnaidh air na soithichean. Dh’fhaighnich sinn a’ bheachd a bh’ aca air an àite agus an tarraing a bh’ ann dhaibh.

[Neach-turais 1] Surprising that there’s so few trees but we understand about that. But yeah, lovely place, friendly people. Do you agree?

[Neach-turais 2] Yes we’ve not been before and in fact I think we always wanted to look at the Outer Hebrides and in fact at some point the Orkneys and Shetlands

[Neach-turais 1] But this is great for starters

[Neach-turais 3] We wanted to see the Outer Hebrides. Literally that is the reason we came. Space, wild, away from the city effect, although we don’t live in a city. Canadians tend to like wide open spaces so this appealed and we had never been there.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Tha mòran dhen luchd-turais a’ falbh air busaichean, dol a’ dh’fhaicinn leithid Tursachan Chalanais. Cuid eile cuideachd a’ fuireach anns a’ bhaile, a' dol timcheall nam bùithtean agus ‘s dòcha a’ gabhail cuairt timcheall a’ Ghearraidh Chruaidh. Ach, a bheil an luchd-turais seo - na daoine a tha a' tighinn air eathraichean “cruise” cho luachmhor ri luchd-turais àbhaisteach?

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Tha Alasdair MacIllinnein air a bhith ruith an taigh leabaidh is bracaist Hal O The Wynd air sràid Newton airson trì bliadhna a-nis.

[Alasdair MacIllinnein] Chan eil iad dad eadar-dhealaichte ri daoine sam bith, tha sinn fhìn an aon rud an uair a dh’fhalbhas sinn air làithean-saora agus ‘s e rud a chanainn tha tòrr dhe na daoine a tha a' tighinn dhan eilean seo airson a’ chiad turas agus bidh sinn ag èisteachd riutha bruidhinn agus bidh iad a’ cantainn “oh tha an t-àite seo cho brèagha, tha mi ag iarraidh tilleadh an seo agus ‘s dòcha nach eil iad a’ cosg airgead a’ chiad turas ach cluinntinn g’ eil iad ag iarraidh tilleadh, gheibh sinn buannachd às aig deireadh an là.

[Ruaraidh Rothach – Neach-aithris] Ruaraidh Rothach, BBC An Là, Steòrnabhagh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busy day for Stornoway Pier

[Donald Morrison - Presenter] Now, today was one of the busiest days of the year at Stornoway Pier. Three big ships – the Marco Polo, Le Boreal and the Funchal – visited the pier bringing more than a thousand tourists to the island. But some people believe the island doesn’t gain the same level of profit from cruise liner passengers compared to regular tourists. Reporting from Stornoway, here’s Roddy Munro.

[Roddy Munro – Reporter] A beautiful day for the tourists who came ashore today in Stornoway. There are one thousand three hundred passengers on the three ships – the busiest day of the year so far at Stornoway Pier and for the Stornoway Shipping Services.

[Alasdair MacArthur] Well I left the house around five in the morning and the ships started coming in around six, half six. Between the three I didn't get back into the office until around eleven in the morning. All in a day’s work. This is my first experience of three cruise liners arriving on the same day and it’s great that it’s such a good day. Two of them are berthed and behind me at the pier there, one is in at number 3.

[Roddy Munro – Reporter] People from each corner of the globe are on these ships. We asked what they thought of the place and what the attraction was for them.

[Passenger 1] Surprising that there’s so few trees but we understand about that. But yeah, lovely place, friendly people. Do you agree?

[Passenger 2] Yes we’ve not been before and in fact we always wanted to look at the Outer Hebrides and in fact at some point the Orkneys and Shetlands

[Passenger 1] But this is great for starters

[Passenger 3] We wanted to see the Outer Hebrides. Literally that is the reason we came. Space, wild, away from the city effect, although we don’t live in a city. Canadians tend to like wide open spaces so this appealed and we had never been there.

[Roddy Munro – Reporter] Many of the tourists are hopping on busses, visiting the likes of the Callanish Stones. Others are also staying in town, going around the shops and perhaps taking a stroll in the Castle Grounds. But are these cruise liner passengers as profitable as regular tourists?

[Roddy Munro – Reporter] Ali MacLennan has been running the bed and breakfast Hal O The Wynd on Newton Street for three years now.

[Ali MacLennan] They are no different to anybody else, we’re all the same when we go on holiday but one thing I would say is that a lot of them are visiting the island for the first time, and we hear them say “oh this place is so beautiful, I want to come back” so perhaps they don’t spend much money the first time but hearing that they wish to return, we’ll benefit from it at the end of the day.

[Roddy Munro – Reporter] Roddy Munro, BBC An La, Stornoway.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là trang aig Caladh Steòrnabhaigh

(A busy day for Stornoway Pier)

Vocabulary Briathrachas

caladh - pier

soithichean - vessels

Soitheach can also mean “dish”.

Tursachan Chalanais - Callanish Stones

a’ Ghearraidh Chruaidh - Castle Grounds

taigh leabaidh is bracaist - Bed & Breakfast

làithean-saora - holidays

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.