menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Kerry Nic a' Phì gu bhith a' farpais aig Geamannan a' Cho-Fhlaitheis

[Iain MacIlleathain - Preseantair] Shona NicDhòmhnaill ann an Uibhist a Deas - tha sinn a’ fuireach ann a sin an-dràsta agus Kerry Nic a’ Phì às an eilean air a h-ainmeachadh ann an sgioba baidhsagail na h-Alba airson Geamaichean a’ Cho-Fhlaitheis ann an Glaschu. Tha Kerry mar tha air cliù a chosnadh dhith fhèin a’ farpais dha na h-Eileanan Siar ann an Geamaichean Eileanach na Cruinne. Bidh i an lùib an sgioba as motha a-riamh a chuir Alba an sàs anns na geamaichean. Seo Catriona NicFhionghain.

[Catriona NicFhionghain – Neach-aithris] Bidh tri cheud ‘s a deich lùth-chleasaichean a’ riochdachadh Alba aig na Geamaichean a’ Cho-Fhlaitheis. Nam measg, bidh Kerry Nic a’ Phì. Thàinig an dearbhadh an-diugh sa mhadainn aig Caisteal Shruighlea nuair a choisich na lùth-chleasaichean a-mach air beulaibh nam meadhanan, eachdraidheil airson nighean òg à Cille Pheadair ann an Uibhist.

[Kerry Nic a’ Phì] Tha mi cho emotional! Tha mi dìreach ag iarraidh rànaich an-dràsta leis cho emotional ‘s a tha mi. Bidh mo bhràthair tric ag ràdh “tha mi gus spreadhadh!” agus sin mar a tha mise faireachdainn, dìreach bursting, air cloud nine, ‘s dìreach gus spreadhadh really ach tha mi faireachdainn cho emotional. Cha robh fios agam gum bithinn a’ faireachdainn mar seo ach tha mi dìreach cho toilichte an-dràsta

[Catriona NicFhionghain – Neach-aithris] An-uiridh fhuair Kerry am bonn òir airson an Triathlon anns na Geamannan nan Eilean ann am Bermuda. Cho-dhùin i dìreach anns an Dàmhair an-uiridh cumail oirre ann an rothaireachd a-mhàin. Air ais ann an Uibhist, tha pàrantan Kerry toilichte gu bheil toradh na h-obrach a tha i air a bhith dèanamh fad bhliadhnaichean a’ tighinn gu buil.

[Anna Nic a’ Phì] Tha mi fhìn a’ faireachdainn dìreach gur ann bho chionn bliadhna, bliadhna gu leth a rinn mi a-mach dìreach cho cudromach ‘s a bha seo dhith ‘s an obair a tha i air a chur ann, tha e doirbh a chreidsinn. Cha dearg thu really a chur ann am faclan an toileachas a tha thu faireachdainn air a son.

[Dòmhnall Mac a’ Phì] Uill aon rud, tha mì ’n dòchas gum faigh i toileachas às an dèidh na tha i air a dhèanamh de dh’obair agus a' strì bho chionn bhliadhnaichean feuchainn ri faighinn chun na h-ìre seo. A h-uile trup bhithinn ga faicinn air na làithean-saora, bhiodh i air a cois romhamsa, leth uair as dèidh còig, sia uairean sa mhadainn ag obair air a baidhsagal shìos anns an àite chùl, a-staigh còmhla ris na brògan agus an aon rud aig beul na h-oidhche ‘s tha sin air a bhith a’ dol bho chionn bhliadhnaichean.

[Catriona NicFhionghain – Neach-aithris] Tha fhios aig Dòmhnall Dòmhnallach à Bòirnis ciamar a tha Kerry a’ faireachdainn. Bha Dòmhnall seachd bliadhna a dh'aois nuair a dh’fhàg e Sgoil Staoinibrig airson fuireach air tìr-mòr. Ghabh esan pàirt ann an Geamaichean a’ Cho-Fhlaitheis, no Geamaichean na h-Iompaireachd mar a bh’aca air ann an 1958.

[Dòmhnall Dòmhnallach] Oh it’s great to represent your country it doesn't matter whether it’s the Empire Games or just getting picked for the ordinary international match, even down in England against English stars. It’s a great, great feeling. It’s beautiful, one of the greatest feelings in the world.

[Catriona NicFhionghain – Neach-aithris] Beagan sheachdainean air ais bha Kerry air ais ann an Uibhist a’ brosnachadh sgoilearan òg gus pàirt a ghabhail ann an spòrs agus bha teachdaireachd aice an-diugh airson daoine òga anns na h-Eileanan a tha airson a bhith farpais ann an spòrs aig àrd-ìre.

[Kerry Nic a’ Phì] Chan eil e math gu leòr ag ràdh “tha mi às na h-Eileanan, cha dearg mi sin a dhèanamh.” Chan eil sin math gu leòr a-nis. Feumaidh tu dìreach na opportunities a ghabhail agus mindset a bhith agad a tha ag ràdh “tha mi dol a dhèanamh seo, tha mi dol a dh'obair cruaidh agus tha mi dol a dhèanamh ge bith dh’fheumas mi dhèanamh.

[Catriona NicFhionghain – Neach-aithris] Gu dearbha ‘s e naidheachd eachdraidheil a bha seo a thàinig bho àite eachdraidheil cuideachd. Tha cha mhòr fhichead ri dhol mus tòisich na Geamaichean a’ Cho-Fhlaitheis ann an Glaschu. Gun teagamh sam bith, bidh na lùth-chleasaichidhean gu math trang eadar seo 's deireadh na h-ath mhìos a’ dèanamh deiseil airson Geamaichean a’ Cho-Fhlaitheis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerry MacPhee to compete at the Commonwealth Games

[Iain MacLean – Presenter] Shona MacDonald in South Uist and that’s where we’re staying right now as Kerry MacPhee from the island is named as part of the Scotland cycling squad for the Commonwealth Games in Glasgow. Kerry has already made a name for herself competing for the Western Isles team in the World Island Games. She will be a part of the biggest team Scotland has ever put forward for the games. Here’s Catriona MacKinnon.

[Catriona MacKinnon – Reporter] Three hundred and ten athletes will be representing Scotland at the Commonwealth Games. Amongst them will be Kerry MacPhee. This was confirmed at a press conference at Stirling Castle this morning when the athletes were revealed to the media, an historic day for a young girl from Kilpheder in Uist.

[Kerry MacPhee] I’m so emotional. I’m ready to cry I’m so filled with emotion. My brother often says “I’m ready to burst!” and that’s how I feel, just bursting, on cloud nine and I feel so emotional. I didn’t think I would feel like this but I am so happy right now.

[Catriona MacKinnon – Reporter] Last year Kerry won gold in the Triathlon at the Island Games in Bermuda. She only decided in October last year to focus on cycling alone. Back in Uist, Kerry’s parents are happy that all her hard work over the years is paying off.

[Anne MacPhee] I feel it’s been in the past year, year and half that I’ve realised just how important this is to her. The amount of work she’s put in is hard to believe . I can’t really put into words how happy I feel for her.

[Don MacPhee] One thing I hope she gets from it is happiness, she deserves it after all the hard work she’s done. She has strived for years to get to this level. She’d be up before me every day of her holidays, at half past 5 or 6 o clock in the morning, in the back room with her shoes on cycling and the same at the end of the day and it’s been like that for years.

[Catriona MacKinnon – Reporter] Donald MacDonald from Bornish knows all too well to how Kerry feels. Donald was seven years of age when he left Stoneybridge school to live on the mainland. He competed in the Commonwealth Games, or the Empire Games as they were known back in 1958.

[Donald Macdonald] Oh it’s great to represent your country no matter whether it’s the Empire Games or just getting picked for the ordinary international match, even down in England against English stars. It’s a great, great feeling. It’s beautiful one of the greatest feelings in the world.

[Catriona MacKinnon – Reporter] A few weeks ago Kerry was back in Uist encouraging school children to take part in the sport and she had a message today for young people in the Islands who wish to compete in sport at an advanced level.

[Kerry MacPhee] It’s not good enough to say “I’m from the islands so I can’t do that.” That excuse will no longer do. You must grab any oppourtunites and be of the mind set “I’m going to do this, I’m going to work hard and I will do whatever it takes to achieve it.”

[Catriona MacKinnon – Reporter] This was indeed historical news, revealed at a historical location. There are almost forty days to go before the Commonwealth Games begin in Glasgow and without a shadow of a doubt, the athletes will be busy from now until the end of the month preparing for them.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerry Nic a' Phì gu bhith a' farpais aig Geamannan a' Cho-Fhlaitheis

(Kerry MacPhee to compete at the Commonwealth Games)

Vocabulary Briathrachas

lùth-chleasaiche - athlete

spreadhadh - bursting

bonn - medal

Cille Pheadair - Kilpheder

Staoinibrig - Stoneybridge

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.