menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Dealbhan Maighread Faye Sheathach

[Angela NicIllEathain – Preseantair] Bha Maighread Faye Sheathach ainmeil airson an obair a rinn i a’ cruinneachadh òrain Ghàidhlig. Bha cliù aice cuideachd airson a bhith a’ tarraing dhealbhan air feadh nan eilean agus nan ceàrnaidhean eile. Thèid cuid de na dealbhan a tha sin a-nis fhoillseachadh ann an leabhar ùr. Tha fear dhe na dealbhan a’ dol air ais gu na ficheadan. Tha an aithris-sa aig Shona NicDhòmhnaill.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Nuair a bha an leabhar aig Maighread Faye Sheathach, air na h-òrain a chruinnich i ann an Uibhist, air a chlò-bhualadh, thug i leth-bhreac dhe gu Màiri agus Peigi Anndra, agus chlàir i sin ann an dealbh. Mar a bha i a’ cruinneachadh òrain, bha i cuideachd a’ tarraing dhealbhan. Tha dealbhan ann a chaidh a thogail air Barraigh, Hiort agus mar a bhiodh dùil, Canaidh.

[An t-Àrd Oll. Ùisdean Cheape] Tha iad a’ dol, ann an dòigh, cho domhainn agus mar a tha faireachdainn aig Maighread Faye Shaw an dèidh a bhith a’ fuireach sa sgìre seo fad bhliadhnaichean, bha seòrsa faireachdainn cho domhainn agus tha mi a’ creidsinn gu bheil na faireachdainnean sin a’ tighinn suas fad na h-ùine.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Chaidh mu dhà fhichead dealbh anns a chruinneachadh de mhìltean a shealltainn aig Taigh Tasgaidh Chill Donainn aig an deireadh sheachdain. Mhair an ceangal dlùth eadar Maighread agus Uibhist a Deas fad a beatha. Mar sin, ‘s e mu cheud dealbh a chaidh a tharraing an sin a thathar an dùil a chur ann an leabhar a dh’fhoillsicheas Urras Leabhraichean nan Eilean. Tha fiosrachadh sgrìobht’ ann mu chuid dhiubh.

[Alasdair MacEachainn – Urras Leabhraichean nan Eilean] Gu leòr a-rithist dhe na cruinneachaidhean agus dhe na seann dealbhan, chan ann tric sam bith a chì sibh mu dh’fhaoidte rud sgrìobte air na dealbhan no mun deidhinn, ag innse th’ ann agus tha mi a’ smaointinn fhad ‘s a tha daoine timcheall fhathast aig a bheil am fiosrachadh a tha sin, tha e cudromach gum bi an gnothach air a chur ri cheile.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Thog i iomadh dealbh dha daoine ag obair; buain na mònadh, ruisgeadh chaorach agus a’ cur a’ bhuntàta, nan geamaichean agus seallaidhean an àite. Grunn dhealbhan air Màiri agus Peigi Anndra, na peathraichean còmhla ris an do dh’fhuirich i ann an Uibhist a Deas. Aon dùbhlan a bhios mu choinneamh an Urrais, ‘s e taghadh a thig dhan leabhar.

[Alasdair MacEachainn – Urras Leabhraichean nan Eilean] Is dòcha gun tèid a bhriseadh suas mar dhealbhan, no sgìre air choreigin, no cuspair a leithid iasgach no croitearachd no, fhios agad, rud mar sin fhèin. So, ach tha mise a’ smaointinn gur e dìreach a’ coimhead air ais, ann an ùine ghoirid, bha mi ag ràdh, an t-atharrachadh a th' air tighinn air cuid de na h-àitichean agus na cleachdaidhean.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Bidh deich bliadhna ann, air a’ mhìos seo, bho chaochail Maighread. Agus, ‘s ann mar chomharra air an sin a thathar a’ beachdachadh an leabhar seo a chlò-bhualadh. Shona NicDhòmhnaill, BBC An Là, Uibhist a Deas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margaret Fay Shaw's pictures

[Angela MacLean – Presenter] Margaret Faye Shaw was renowned for the work she carried out collecting Gaelic songs. She was also recognised for taking pictures throughout the islands and other areas. Some of those pictures will be published in a new book. One of the pictures goes back to the twenties. This reports come from Shona MacDonald.

[Shona MacDonald – Reporter] When Margaret Faye Shaw’s book, about the songs she collected in Uist, was published, she gave a copy to Mary and Peggy Andrew, and she captured them in a picture. As she was collecting songs, she was also taking pictures. There are pictures that were taken in Barra, St Kilda and as expected, Canna.

[Prof. Hugh Cheape] They’re, in a way, very deep and how Margaret Faye Shaw felt after she had been staying in the area for years, there were deep feelings and I believe those feelings appear continually.

[Shona MacDonald – Reporter] Around forty pictures from the collection of thousands were shown at Kildonan Museum at the weekend. The strong link between Margaret and South Uist lasted all her life. Therefore, around one hundred that were captured there are expected to be in the book that the Island Book Trust will publish. There’s written information about some of them.

[Alasdair MacEachan – Island Book Trust] Again, many of the collections and the old pictures, it’s not often that you see writing on the pictures or information, telling who they are and I think as long as there are people around that have that information, it’s important that the work is put together.

[Shona MacDonald – Reporter] She captured many pictures of people working; cutting peat, sheering sheep and planting potatoes, games day and scenery from the area. Many pictures of Mary and Peggy Andrew, the sisters that she stayed with in South Uist. One challenge that the Trust will face is choosing what will go into the book.

[Alasdair MacEachan – Island Book Trust] Is may get assembled by pictures, or some area, or a subject like fishing or crofting or, you know, something like that. So, but I think it’s just looking back, in a short time, I was saying, the change that’s come in some of the areas and traditions.

[Shona MacDonald – Reporter] There will be ten years, this month, since Margaret died. And, to mark this they are planning on printing this book. BBC An Là, Shona MacDonald, South Uist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dealbhan Maighread Faye Sheathach

(Margaret Fay Shaw's pictures)

Vocabulary Briathrachas

leth-bhreac - copy

Taigh Tasgaidh Chill Donainn - Kildonan Museum

Urras Leabhraichean nan Eilean - Island Book Trust

cruinneachadh - collection

mu dh'fhaoidte - maybe

grunn - many

cleachdaidhean - traditions

Creideas deilbh: Urras Nàiseanta na h-Alba
Photo credit: National Trust for Scotland

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.