menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

40 bliadhna de Chomhairle nan Eilean Siar

[Anne Lundon – Preseantair] Tha Comhairle Nan Eilean Siar a’ comharrachadh ceann-bliadhna shònraichte, ‘s e a-nis air a bhith a’ dol 40 bliadhna. Tha gu leòr a’ coimhead air ais air na ciad bhliadhnaichean dhen chomhairle mar an fheadhainn a b’ fheàrr. Ach, chaidh teagamhan gu leòr a thogail mus d’ fhuair iad cead tòiseachaidh agus bha dùbhlain romhpa cuideachd. Seo Aonghas Dòmhnallach.

[Aonghas Dòmhnallach – Neach-aithris] Dh’ fhosgail a’ Bhànrigh oifisean na comhairle gu h-oifigeil ceithir bliadhna as dèidh dhan chomhairle tòiseachadh. Mhol coimisean Wheatley air ath-leasachadh riaghaltas ionadail gum biodh na h-eileanan nam pàirt de chomhairle na Gàidhealtachd. Ach, chaidh dithis gu math comasach an sàs sa chùis, Dòmhnall Stiùbhart nach maireann agus fear a bha e fhèin bliadhnaichean as dèidh sin na fhear-gairm air a’ chomhairle.

[Sandy MacMhathain] Ultimately, we were able to convince the government not to adhere to the principles set down by Wheatley but actually to go along with a reservation which had been made by two members of the commission, that the Western Isles would be formed into a single unitary local authority.

[Dòmhnall Màrtainn] Agus nuair a bha iad a’ deasbad an t-suidheachaidh ann an Taigh nan Cumantan chaidh aontachadh an uair sin gum biodh a’ Chomhairle aig na h-Eileanan an Iar mar a bha Comhairle Arcaibh agus Sealtainn. Bha na trì comhairlean sin eadar-dhealaichte, bha na cumhachdan aca a bh’aig na sgìrean agus na roinnean air tìr-mòr.

[Aonghas Dòmhnallach – Neach-aithris] Chaidh dithis gu math ciallach, seòlta os cionn a’ chiad Chomhairle an t-Urramach Dòmhnall MacAmhlaigh agus Mgr Calum MacGillFhaolain agus thòisich iad gu math misneachail.

[An t-Urr Dòmhnall MacAmhlaigh] ‘S ann a tha mi smaoineachadh tha feadhainn nas fhaide air taobh na Gàidhlig na bha iad nuair a thòisich Comhairle nan Eilean. Tha feadhainn eile ann, a’ cheart uimhir sin, tha iad car caoin suarach mu dheidhinn ach tha mòran de rùn math a-nise anns a’ chomhairle.

[Mgr Calum MacGillFhaoilain] Uill ‘s e an dòchas a th’agamsa gun dèan a’ chomhairle ùr tha seo, gun dèan i rud nach do rinn Comhairle Siorrachd Inbhir Nis riamh agus gun toir i aiseag dhòigheil dha na h-eileanan beaga.

[Dòmhnall Màrtainn] Thug iad fa-near gu robh na seirbheisean anns na h-eileanan a deas anns Na Hearadh, Uibhist agus Barraigh aig ìre fada, fada na b’ ìsle agus gu dearbha fhèin ann an iomadach suidheachadh cha robh mòran de sheirbheisean ann.

[Aonghas Dòmhnallach – Neach-aithris] Agus, ged nach robh na làithean duilich fad às, tha e furasta a dhearbhadh gu bheil na h-eileanan nas fheàrr dheth bho thàinig a’ chomhairle.

[Dòmhnall Màrtainn] Gu mì-fhortanach an dèidh a’ chiad ochd bliadhna, dh’ fhàs an t-airgead aig an Riaghaltas gann agus bha aca an uair sin ri tòiseachadh a’ toirt sùil air an dòigh anns am b’ urrainn dhaibh sàbhalaidhean mòra a dhèanamh agus thog sin tòrr strì agus tòrr argamaid anns na coimhearsnachdan.

[Sandy MacMhathain] This is one occasion where I think the reform of local government was successful and we are reaping the benefit of it today. We have succeeded and succeeded well.

[Aonghas Dòmhnallach – Neach-aithris] ‘S i a’ cheist a-nise, am piseach a thig air na h-eileanan san ath 40 bliadhna. Aonghas Dòmhnallach, BBC An Là, Sna h-Eileanan Siar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 years of Western Isles' Council

[Anne Lundon – Presenter] The Western Isles Council are celebrating a special year, it’s now been going for 40 years. Many look back on the early years of the council as the best ones. But, there were plenty doubts before they received permission to begin and there were challenges ahead of them too. Here’s Angus MacDonald.

[Angus MacDonald – Reporter] The Queen officially opened the council offices four years after the council began. The Wheatley Commission recommended a reform of the local government so that the Western Isles would be part of the Highland Council. But, two very proficient individuals got involved, the late Donald Stewart and a man who himself years afterwards was the council Convener.

[Sandy Matheson] Ultimately, we were able to convince the government not to adhere to the principles set down by Wheatley but actually to go along with a reservation which had been made by two members of the commission, that the Western Isles would be formed into a single unitary local authority.

[Donald Martin] Upon debating the matter at the House of Commons it was agreed then the Western Isles would have a council similar to that of Orkney and Shetland. Those three councils were different, they had powers that areas and regions on the mainland had.

[Angus MacDonald – Reporter] Two very sensible, adept individuals were in charge of the first council – Reverend Donald MacAulay and Father Calum MacLellan and in the beginning they were very confident.

[Rev Donald MacAulay] I think more people are pro-Gaelic than when the Western Isles Council first began. There are others, as many as that, who are somewhat bitter about it but there are many with good intent now in the council.

[Ftr Calum MacLellan] Well I hope that this new council will do something that that Inverness-shire Council never managed and that it will provide a suitable ferry service to the small isles.

[Donald Martin] They took into consideration that the services in the Southern Isles – In Harris, Uist and Barra – were at a much lower standard and indeed in many respects there were hardly any services.

[Angus MacDonald – Reporter] And, although the hard times weren’t completely behind them, it’s easy to see that the islands are better off since the council began.

[Donald Martin] Unfortunately after the first 8 years, funding from the government became scarce and they then had to start looking at ways to save and this caused a lot of conflict and arguments in the communities.

[Sandy Matheson] This is one occasion where I think the reform of local government was successful and we are reaping the benefit of it today. We have succeeded and succeeded well.

[Angus MacDonald – Reporter] Angus MacDonald, BBC An Là, in the Western Isles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 bliadhna de Chomhairle nan Eilean Siar

(40 years of Western Isles' Council)

Vocabulary Briathrachas

Comhairle Nan Eilean Siar - Western Isles Council

riaghaltas ionadail - local government

fear-gairm - convener

a’ deasbad - debating

Taigh nan Cumantan - House of Commons

Arcaibh - Orkney

Sealtainn - Shetland

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.