menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Muinntir Chàrlabhagh ag iomairt airson bùth ùr

[Innes Rothach – Preseantair] Tha Càrlabhagh air taobh siar Leòdhais air a bhith gun bhùth airson deich bliadhna a-nis. Tha 500 duine sna h-ochd bailtean san sgìre, agus aig aon àm bha deich bùithtean gam frithealadh. A-nise, chan e a-mhàin gu bheil iad ag iomairt airson ùr, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris, tha iad cuideachd a' rannsachadh air an gabh goireasan ùra eile a stèidheachadh anns san sgìre.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] ‘S ann air an làraich a tha seo a bha a’ bhùth mu dheireadh a bha frithealadh muinntir Chàrlabhaigh. Nis, ann an sgìre far an robh uair deich bùithtean, tha an sluagh a-nis ag ràdh gu bheil cruaidh fheum ann airson ùr.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Tha ochd bailtean eadar Tolastadh a’ Chaolais agus Dail Mòr, le sluagh de mu 500 duine. Thòisich iad bho chionn còig bliadhna a’ bruidhinn air bùth ùr fhosgladh, ach chuir an strì a rinn iad an aghaidh dùnadh Bun-sgoil Chàrlabhaigh dàil air an iomairt.

[Calum MacArtair] ‘S ann tron sin a thòisich sinn a’ coimhead ris an sgoil, nuair a bha sinn a’ sabaid airson na sgoile, airson cumail an sgoil fosgailte. Thog e an àirde gu robh sinn a’ coimhead no gum feumadh sinn rudeigin san àite.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Dhùin an sgoil ach tha an togalach fhathast ann. Tha an Comann Coimhearsnachd airson a cheannach agus thuirt buidheann-stiùiridh na bùtha gur e an làrach seo a b’ fheàrr leis an t-shluagh airson bùth. Mar sin, tha gach buidheann a’ dèanamh rannsachadh feuch an gabh na h-amasan aca a thoirt gu buil. Tha beachd ann gu feum goireasan a bharrachd a bhith aca ge-tà, son farpais ri bùithtean eile, an chuid air an tuath agus ann an Steòrnabhagh.

[Calum MacArtair] Chan eil duine dol a stad ann an Siabost airson na bùtha, ma dh’ fheumas iad fuel and all. Feumaidh a h-uile càil a bhith againn. Dh’ fheumadh pàipearan a bhith againn, dh’ fheumadh peatrail a bhith againn, so sin an seòrsa idea a th’ againn. Nis, tha sinn an dòchas gun tig am feasibility study air ais a’ cantainn gun obraich e ach chì sinn chanas iad.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Chan e a-mhàin goireas ùr a tha iad airson a chur an seo ach àite a bhios aig cridhe na coimhearsnachd, mar a chleachd an sgoil a bhith.

[Calum MacArtair] Le bùth an-dràsta, shaoileadh mi an-dràsta gun cuideachaidh e daoine a’ tighinn a-steach. An uair sin tha jobaichean a’ tighinn a-steach, tha sinn tarraing jobaichean a-steach dhan sgìre and all.

[Eilidh NicLeòid – Neach-aithris] Tha Comataidh Bùth Chàrlabhaigh a’ faighinn taic bho Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Tha grunn bhùithtean beaga air fosgladh ann an sgìrean dùthchail de Leòdhas anns na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh, a’ toirt dòchas dhan iomairt as ùire seo gum bi iad fhèin a cheart cho soirbheachail. Eilidh NicLeòid, BBC An Là, Càrlabhaigh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The people of Carloway campaign for a new shop

[Innes Munro – Presenter] Carloway, on the west side of Lewis, has been without a shop for 10 years now. There are 500 people living in the eight villages in the area and at one time there were 10 shops servicing the area. Now, not only are they campaigning for a new one, as Eilidh MacLeod reports, they are looking into whether or not other facilities could be set up in the area.

[Eilidh Macleod – Reporter] It was on this site that the last shop to service the people of Carloway stood. Now, in an area where there were once 10 shops, the people say that there is a severe need for a new one.

[Eilidh Macleod – Reporter] There are eight villages between Tolsta Chaolais and Dalmore, with a population of about 500 people. Talks about opening a new shop began five years ago, but their protests against the closure of Carloway Primary School delayed the campaign.

[Calum MacArthur] It was through that we began to look at the school, when we were fighting for the school, to keep it open. It raised the issue that we needed something in the area.

[Eilidh Macleod – Reporter] The school closed but the building remains. The community council want to buy it and the shop’s management group said that this the preferred site for it. Therefore, each group is carrying out research into whether their aims can brought into effect. It is thought that additional facilities are needed though to compete with other shops, both to the north and in Stornoway.

[Calum MacArthur] Nobody will stop at the shop in Shawbost if they also need fuel. We must have everything. We would need to have papers, we would need petrol, so that’s the kind of idea we have. Now, we hope that the feasibility study will come back saying it will work so we will see what they say.

[Eilidh Macleod – Reporter] It’s not simply a new facility they wish to have here but a place that will be at the heart of the community, just as the school used to be.

[Calum MacArthur] I think having a shop at this moment would help bring people in. We then create jobs, so we would bringing employment into the area too.

[Eilidh Macleod – Reporter] The Carloway Shop Committee are receiving support from the Highlands and Islands Enterprise. Many small shops have opened in rural areas of Lewis in the past few years, which brings hope that this new scheme will be just as successful. Eilidh MacLeod, BBC An Là, Carloway.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muinntir Chàrlabhagh ag iomairt airson bùth ùr

(The people of Carloway campaign for a new shop)

Vocabulary Briathrachas

Càrlabhagh - Caroloway

ag iomairt - campaigning

Tolastadh a' Chaolais - Tolsta Chaolais

Dail Mòr - Dalmore

goireas - facility

Siabost - Shawbost

Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean - Highlands and Islands Enterprise

sgìrean dùthchail - rural areas

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.