menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

25 bliadhna de dh'Fhèis nan Garbh Chrìochan

[Anne Lundon – Presenter] Bha seachdain thrang airson clann aig Fèis nan Garbh Chrìochan, a tha a’ comharrachadh 25 de dh’ aois am-bliadhna. A bharrachd air na clasaichean àbhaisteach tron t-seachdain, bha an Fhèis ga ruith airson eile aig an deireadh-sheachdain. Cuideachd rinn iad CD sònraichte a chaidh a chur air dòigh le daoine a bha air pàirt a ghabhail thar nam bliadhnaichean. Le tuilleadh, seo Seonaidh MacCoinnich.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Thàinig còrr is 60 clann-sgoile còmhla ann an Ath Tharracail an t-seachdain a chaidh, a’ comharrachadh 25 bliadhna bhon a thòisich Fèis nan Garbh Crìochan. ris a bha e coltach sa chiad bhliadhnaichean?

[Iain MacMhaighstir] Oh, bha e gu math diofraichte, bha an seann sgoil ann ‘s cha robh i cho mòr no cho snasail ris an sgoil seo ‘s bha mini buses a’ dol air feadh nan àitichean a’ dol chun nan tallaichean beaga. ‘S bha clasaichean uaireannan anns na busaichean ma bha na meanbh-chuileagan ro dhona so tha an rud air atharrachadh gu mòr.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] A-nis tha e tachairt ann am Bun-sgoil Ath Tharracail. a’ bhuaidh a tha an fhèis air a thoirt air Gàidhlig anns an sgìre.

[Cailean Masterton] Tha gu leòr dhen chloinn aig a bheil Gàidhlig agus na tuitearan cuideachd, so tha e glè mhath agus tha sinn a’ feuchainn ri, tric bidh sinn a’ dèanamh òrain agus puirt às an sgìre fhèin so tha sin cudromach.

[Iain MacMhaighstir] Uill tha e math dhan sgìre agus gu h-àraidh dhan chloinn. Tha iad a’ faighinn cothrom tighinn ri chèile anns na làithean saora agus a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn a’ chultair againn agus tha sin cudromach ‘s tha iad a’ faighinn cothrom a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig agus a cluinntinn a’ chànain cuideachd.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Agus an dòigh air adhart son an fhèis sna bliadhnaichean ri thighinn.

[Vicky NicIlleathain] Bidh iad a’ ruith clasaichean tron bhliadhna so tha iad airson sin a chumail a’ dol agus sin a leasachadh. Tha iad airson, dìreach, an dualchas ‘s an cultar ‘s an ceòl bhon sgìre aca fhèin a chumail beò agus gum bi a h-uile duine a’ faighinn cothrom a bhith an sàs leis.

[Iain MacMhaighstir] Feumaidh sinn barrachd oidhirp a dhèanamh airson a bhith togail an àireamh de dhaoine a tha a’ bruidhinn Gàidhlig agus a bhith feuchainn ri Gàidhlig a dhèanamh nas nàdarraiche dhaibh is cuideachd a bhith cuimhneachadh mu dheidhinn nan deugairean. Tha cuid bho 8 gu 18 bliadhna a dh’ aois agus cuid de na deugairean bidh iad a’ fàgail nuair a tha iad ‘s dòcha trì no ceithir deug.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Seonaidh MacCoinnich, BBC An Là, Ath Tharracail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 years of Fèis nan Garbh Chrìochan

[Anne Lundon – Presenter] It was a busy week for children at Fèis nan Garbh Chrìochan, which is celebrating it’s 25th year this year. As well as the regular class through the week, the Fèis ran for two extra days over the weekend. They also made a special CD, by those who had taken part in the Fèis over the years. With more, here’s Seonaidh MacKenzie.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] More than 60 pupils gathered in Acharacle last week, celebrating 25 years since Fèis nan Garbh Crìochan began. What was it like in the initial years?

[Iain MacMaster] Oh, it was very different, the old school was here and it wasn’t as big or as fancy as this school. There were minibuses going all over, to the little halls. There were sometimes classes on the buses if the midges were too bad, so it’s changed completely!

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] It now takes place in Acharacle Primary School. What effect has the Fèis had on Gaelic in the area?

[Colin Masterton] Plenty of the children have Gaelic and the tutors too, so that’s good and we try to do songs and tunes from the area itself which is important.

[Iain MacMaster] Well it’s good for the area and especially for the children. It gives them a chance to come together in the holiday s and learn about their culture and that’s important. It gives them the opportunity to speak and hear Gaelic too.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] And what’s the way forward for the Fèis in the years to come?

[Vicky Maclean] They run classes throughout the year so they wish to continue with this and develop on it. They want to keep their heritage, culture and music from their area alive and give everyone an opportunity to be involved with it.

[Iain MacMaster] We must make more of an effort to raise the number of Gaelic speakers and also make Gaelic more natural for them and we must remember the teenagers too. Most are between 8 and 18 and most of the teenagers leave when they are 13 or 14.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Seonaidh MacKenzie, BBC An Là, Acharacle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 bliadhna de dh'Fhèis nan Garbh Chrìochan

(25 years of Fèis nan Garbh Chrìochan)

Vocabulary Briathrachas

clann-sgoile - school pupils

Ath Tharracail - Acharacle

gu h-àraid - especially

làithean saora - holidays

dualchas - heritage

oidhirp - effort

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.