menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Ar Fàilte Innse Gall

[Dòmhnall Moireasdan] Chaidh goireas trèanaidh ùr do ghnìomhachas na turasachd anns na h-Eileanan fhoillseachadh an-diugh. Tha iomairt "Our Hebridean Welcome" airson cuideachadh a thoirt do luchd-obrach gus barrachd eòlas fhaighinn sgìre. Bheir e cuideachd taic dhaibh mun dòigh as fheàrr air seirbheis a thoirt seachad airson barrachd luchd-turais a thàladh dhan àite. ‘S iad buidheann turasachd Innse Gall a chuir a’ cho-labhairt air dòigh. Le barrachd, seo Shona NicDhòmhnaill.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Gach bliadhna tha còrr is 200,000 neach-turais a’ tadhal air na h-Eileanan an Iar. ‘S dh’fhiach roinn na turasachd £53,000 gach bliadhna. Ach, thathar ag amas air sin a thogail gu mòr thairis air na còig bliadhna ri thighinn. Airson taic a chur ris an ro-innleachd sin, chaidh an goireas trèanadh ùr, ‘Ar Fàilte Innse Gall,’ fhoillseachadh ann am Beinn na Faoghla an-diugh.

[Iain Forham] An online module, takes about an hour and a half/two hours. It’s a relatively straight forward system to learn how to use. There’s great content, people learn all about the Outer Hebrides as a destination and get a good reminder about all those good service things that people expect when they come here from other places and what makes a good service destination.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha e stèidhichte air a’ phrògram ‘Tha Glaschu a’ cur fàilte.’ Chaidh sin a chleachdadh nuair a bhathar ag ullachadh airson Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis an-uiridh agus tha a-nis is 10,000 duine air an cùrsa dhèanamh.

[Seumas Rusk] As ‘Hebridean Welcomes’ grows and enthusiasm for the programme grows, the whole feeling and everything changes and it’s not just the online. It’s about the conversations that take place after the fact and you can see a complete and utter change in your staff and the people on the ground understanding the bigger picture.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Ach tha mòr eadar na h-eileanan agus baile mòr. Mar sin, saoil an obraich goireas mar seo ann an sgìre iomallach.

[Ailean MacChoinnich] ‘S urrainn dhuinne sin a dhèanamh cuideachd, foillseachadh do dhaoine na diofaran eadar na h-eileanan againn, na rudan as fhèarr a dhol a dh’ fhaicinn, a bhith cuideachadh dhaoine gu bhith a’ siubhal tro na h-eileanan agus fios aca gu bheil a leithid seo agus a leithid siud ann ri fhaotainn agus cuideachd a’ toirt dhaibh beagan de dh’eòlas air cionnas as còir dhaibh a bhith dèiligeadh ri na daoine a tha tighinn chun nan toglaichean aca.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] ‘S e samhradh fuar a bh’ anns na h-eileanan am-bliadhna agus chuir sin bacadh air cuid de luchd-turais tighinn, gu h-àraidh daoine a bhios a’ campachadh. Chan eil smachd aig duine air an aimsir ach tha air an t-seirbheis a thathar a’ tairgsinn agus ‘s ann ri sin a tha an co-labhairt seo, a tha a-nis anns an t-siathamh bliadhna, ag amas.

[Ann NicIllFhaoilain] Tha e toirt dhomh rudan airson smaoineachadh mu dheidhinn. ‘s urrainn dhuinn a dhèanamh an ath-bhliadhna airson barrachd luchd-turais a thàladh a-staigh chun na làraich againn. ‘S dòcha thaobh cyclists, sin rud a bha iad a’ bruidhinn mu dheidhinn an-diugh, gnothaichean a ghabhas dèanamh airson barrachd daoine a thoirt a-staigh dha na h-eileanan agus gu fuirich iad nas fhaide sna h-eileanan.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Bidh an aon cho-labhairt ga cumail aig An Lanntair ann an Steòrnabhagh a-màireach bho 10 uairean sa mhadainn. Shona NicDhòmhnaill, BBC An ann an Uibhist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Our Hebridean Welcome"

[Donald Morrison – Presenter] A new training facility for the tourism industry in the islands was launched today. The “Our Hebridean Welcome” initiative helps staff learn more about the area. It will also help them achieve the best way to deliver a service to attract more tourists to the area. Outer Hebrides Tourism organised the conference. With more, here’s Shona MacDonald.

[Shona MacDonald – Reporter] Each year more than 200,000 tourists visit the Western Isles. The tourism industry is worth £53,000 each year. But, the aim is to greatly increase this over the next five years. To support the strategy, a new training facility, ‘Our Hebridean Welcome’ was launched in Benbecula today.

[Iain Forham] An online module, takes about an hour and a half/two hours. It’s a relatively straightforward system to learn how to use. There’s great content, people learn all about the Outer Hebrides as a destination and get a good reminder about all those good service things that people expect when they come here from other places and what makes a good service destination.

[Shona MacDonald – Reporter] It is based on the ‘Glasgow Welcomes’ programme. That was used in preparation for the Commonwealth Games last year and now more than 10,000 people have taken the course.

[Seumas Rusk] As ‘Hebridean Welcomes’ grows and enthusiasm for the programme grows, the whole feeling and everything changes and it’s not just the online. It’s about the conversations that take place after the fact and you can see a complete and utter change in your staff and the people on the ground understanding the bigger picture.

[Shona MacDonald – Reporter] But there’s a big difference between the islands and a city. Therefore, will this facility work in a remote area?

[Allan MacKenzie] We can do that too, show people the differences between our islands, what the best attractions are, help people to travel through the islands and let them know that there’s this and that available and also give them a bit of information on how they should deal with people who come into their establishments.

[Shona MacDonald – Reporter] It was a cold summer in the islands this year and that prevented some tourists from coming, especially campers. Nobody has control over the weather but they do over the service they provide and that’s the aim of this conference, which is now in its sixth year.

[Ann MacLellan] It’s given me things to think about. What we could do next year to attract more tourists to our sites, perhaps regarding cyclists. That’s one of the things that was spoken about today, what could be done to attract more of them to the islands and for longer periods of time.

[Shona MacDonald – Reporter] The same conference will be held at An Lanntair in Stornoway tomorrow from 10am. Shona MacDonald, BBC An Là in Uist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar Fàilte Innse Gall

("Our Hebridean Welcome")

Vocabulary Briathrachas

goireas trèanaidh - training facility

luchd-turais - tourists

gnìomhachas na turasachd - tourism industry

Innse Gall - the Hebrides

ro-innleachd - strategy

Beinn na Faoghla - Benbecula

iomallach - remote

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.