menushow menuhide
ClàrMenu
FaclairDictionary EnglishGàidhlig

B2 - Eadar-mheadhanach Adhartach - Coimhead GàidhligB2 - Upper Intermediate - Watch Gaelic

Grèis-bhrat Mòr na h-Alba air chuairt

Gaelic Gàidhlig

[Innes Rothach – Preseantair] Airson a’ chiad uair bidh cuibhreann de Ghrèis-bhrat Mhòr na h-Alba ri fhaicinn sna h-Eileanan Siar. Thèid an croch-bhrat a thaisbeanadh ann an Taigh Tasgaidh nan Eilean ann an Uibhist. Fhuair an tè-naidheachd againn, Shona NicDhòmhnaill, ro-shealladh air na bhios ri fhaicinn nuair a dh'fhosgaileas an taisbeanadh ann an Sgoil Lìonacleit Disathairne.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha 30 pìos do Ghrèis-bhrat mhòr na h-Alba air tighinn a Bheinn na Faoghla airson taisbeanadh a mhaireas beagan a bharrachd air còig seachdainean. Seo mar a chaidh an taghadh a-mach às 149 panail a th’ann air fad.

[Lisa NicUilleim] Bha e uabhasach doirbh agus bha tòrr dhiubh a bha sinn ag iarraidh ach cha robh rùm ann an crochadh so dh’ fheumadh sinn a bhith gu math strict oirnn fhìn. Agus mar sin thagh sinn feadhainn aig an robh buntanas ris na h-eileanan agus cuideachd bha sinn ag iarraidh feadhainn a chòrdadh ris a h-uile duine.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Chaidh phìos fhuaigheil anns na h-Eileanan an Iar. Shiubhal aon dhiubh sin, a’ cuimhneachadh dol fodha na h-Iolaire, grunn thursan air an aiseig eadar an t-Òb agus Beàrnaraigh agus dithis às na Hearadh agus aon à Uibhist ag obair air.

[Moira Nic a’ Phearsain] We got heavily into winter and there was a chance of not getting back the same the same day. So we asked the people on the Leverburgh ferry if they would take it over for us. And I took it up to Berneray and put it on the ferry and Jill collected it at the other end and that’s how it worked from then on.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha farsaingeachd mhòr de chuspairean air an riochdachadh anns na dealbhan.

[Lisa NicUilleim] Tha feadhainn againn air Calanais, An Iolaire, Am Prionnsa Teàrlach agus cuideachd airson nan gillean thagh sinn feadhainn ball-coise, rugbaidh. Airson clann tha feadhainn againn le rannan orra , airson boireannaich tha feadhainn ann le flùraichean agus dealbhan snoga.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Ma mhaireas an croch-bhrat seo na linntean mòra mar a tha cuid eile air maireachdainn, dh’fhaodadh ainmean an luchd-fuaigheil maireachdainn còmhla ris.

[Moira Nic a’ Phearsain] I was really enjoying it and it was quite an exciting project to be involved in. But it was slightly daunting too but once it was finished there was quite a feeling of achievement at the end of it.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Ma tha sibh airson cuibhreann de Ghrèis-bhrat Mhòr na h-Alba fhaicinn anns na h-Eileanan an Iar, seo an aon àite far am faic sibh e aig Taigh-tasgaidh nan Eilean, ann an Sgoil Lìonacleit bho dheireadh na seachdain seo chun an 22mh dhen Dùbhlachd. Shona NicDhomhnaill, BBC An ann am Beinn na Faoghla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Great Tapestry of Scotland on tour

English Beurla

[Innes Munro – Presenter] For the first time a part of The Great Tapestry of Scotland will be on show in the Western Isles. The hanging tapestry will be on display at Museum nan Eilean in Uist. Our reporter, Happy MacDonald, got a preview on what’s to see when the exhibition opens in Liniclete School on Saturday.

[Shona MacDonald – Reporter] 30 panels of The Great Tapestry of Scotland have come to Benbecula for an exhibition that will last a little over five weeks. Here is how they were chosen out of the 149 panels in total.

[Lisa Wilson] It was very difficult and there were a lot we wanted but there wasn’t space to hang them all so we had to be quite strict on ourselves. And so we chose ones which were relevant to the islands and we also wanted ones which would appeal to everyone.

[Shona MacDonald – Reporter] Two pieces were sewn in the Western Isles. One of those, commemorating the sinking of the Iolaire, sailed many times on the ferry between Leverburgh and Berneray and two people from Harris and a lady from Uist worked on it.

[Moira MacPherson] We got heavily into winter and there was a chance of not getting back the same the same day. So we asked the people on the Leverburgh ferry if they would take it over for us. And I took it up to Berneray and put it on the ferry and Jill collected it at the other end and that’s how it worked from then on.

[Shona MacDonald – Reporter] A wide array of subjects are represented in the pictures.

[Lisa Wilson] We have ones on Callanish, The Iolaire, Prince Charles and also for the boys we chose football and rugby ones. For children we have ones with verses on them, for women there are some containing flowers and pretty pictures.

[Shona MacDonald – Reporter] If this hanging tapestry lasts for centuries to come like others have, the names of the seamsters could last with it.

[Moira MacPherson] I was really enjoying it and it was quite an exciting project to be involved in. But it was slightly daunting too but once it was finished there was quite a feeling of achievement at the end of it.

[Shona MacDonald – Reporter] If you wish to see sections of The Great Tapestry of Scotland in the Western Isles, this is the only place where you’ll see it – at Museum nan Eilean, in Liniclete School from the end of the week to the 22nd December. Shona MacDonald, BBC An Là in Benbecula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grèis-bhrat Mòr na h-Alba air chuairt

Gaelic Gàidhlig

[Innes Rothach – Preseantair] Airson a’ chiad uair bidh cuibhreann de Ghrèis-bhrat Mhòr na h-Alba ri fhaicinn sna h-Eileanan Siar. Thèid an croch-bhrat a thaisbeanadh ann an Taigh Tasgaidh nan Eilean ann an Uibhist. Fhuair an tè-naidheachd againn, Shona NicDhòmhnaill, ro-shealladh air na bhios ri fhaicinn nuair a dh'fhosgaileas an taisbeanadh ann an Sgoil Lìonacleit Disathairne.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha 30 pìos do Ghrèis-bhrat mhòr na h-Alba air tighinn a Bheinn na Faoghla airson taisbeanadh a mhaireas beagan a bharrachd air còig seachdainean. Seo mar a chaidh an taghadh a-mach às 149 panail a th’ann air fad.

[Lisa NicUilleim] Bha e uabhasach doirbh agus bha tòrr dhiubh a bha sinn ag iarraidh ach cha robh rùm ann an crochadh so dh’ fheumadh sinn a bhith gu math strict oirnn fhìn. Agus mar sin thagh sinn feadhainn aig an robh buntanas ris na h-eileanan agus cuideachd bha sinn ag iarraidh feadhainn a chòrdadh ris a h-uile duine.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Chaidh phìos fhuaigheil anns na h-Eileanan an Iar. Shiubhal aon dhiubh sin, a’ cuimhneachadh dol fodha na h-Iolaire, grunn thursan air an aiseig eadar an t-Òb agus Beàrnaraigh agus dithis às na Hearadh agus aon à Uibhist ag obair air.

[Moira Nic a’ Phearsain] We got heavily into winter and there was a chance of not getting back the same the same day. So we asked the people on the Leverburgh ferry if they would take it over for us. And I took it up to Berneray and put it on the ferry and Jill collected it at the other end and that’s how it worked from then on.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Tha farsaingeachd mhòr de chuspairean air an riochdachadh anns na dealbhan.

[Lisa NicUilleim] Tha feadhainn againn air Calanais, An Iolaire, Am Prionnsa Teàrlach agus cuideachd airson nan gillean thagh sinn feadhainn ball-coise, rugbaidh. Airson clann tha feadhainn againn le rannan orra , airson boireannaich tha feadhainn ann le flùraichean agus dealbhan snoga.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Ma mhaireas an croch-bhrat seo na linntean mòra mar a tha cuid eile air maireachdainn, dh’fhaodadh ainmean an luchd-fuaigheil maireachdainn còmhla ris.

[Moira Nic a’ Phearsain] I was really enjoying it and it was quite an exciting project to be involved in. But it was slightly daunting too but once it was finished there was quite a feeling of achievement at the end of it.

[Shona NicDhòmhnaill – Neach-aithris] Ma tha sibh airson cuibhreann de Ghrèis-bhrat Mhòr na h-Alba fhaicinn anns na h-Eileanan an Iar, seo an aon àite far am faic sibh e aig Taigh-tasgaidh nan Eilean, ann an Sgoil Lìonacleit bho dheireadh na seachdain seo chun an 22mh dhen Dùbhlachd. Shona NicDhomhnaill, BBC An ann am Beinn na Faoghla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Great Tapestry of Scotland on tour

English Beurla

[Innes Munro – Presenter] For the first time a part of The Great Tapestry of Scotland will be on show in the Western Isles. The hanging tapestry will be on display at Museum nan Eilean in Uist. Our reporter, Happy MacDonald, got a preview on what’s to see when the exhibition opens in Liniclete School on Saturday.

[Shona MacDonald – Reporter] 30 panels of The Great Tapestry of Scotland have come to Benbecula for an exhibition that will last a little over five weeks. Here is how they were chosen out of the 149 panels in total.

[Lisa Wilson] It was very difficult and there were a lot we wanted but there wasn’t space to hang them all so we had to be quite strict on ourselves. And so we chose ones which were relevant to the islands and we also wanted ones which would appeal to everyone.

[Shona MacDonald – Reporter] Two pieces were sewn in the Western Isles. One of those, commemorating the sinking of the Iolaire, sailed many times on the ferry between Leverburgh and Berneray and two people from Harris and a lady from Uist worked on it.

[Moira MacPherson] We got heavily into winter and there was a chance of not getting back the same the same day. So we asked the people on the Leverburgh ferry if they would take it over for us. And I took it up to Berneray and put it on the ferry and Jill collected it at the other end and that’s how it worked from then on.

[Shona MacDonald – Reporter] A wide array of subjects are represented in the pictures.

[Lisa Wilson] We have ones on Callanish, The Iolaire, Prince Charles and also for the boys we chose football and rugby ones. For children we have ones with verses on them, for women there are some containing flowers and pretty pictures.

[Shona MacDonald – Reporter] If this hanging tapestry lasts for centuries to come like others have, the names of the seamsters could last with it.

[Moira MacPherson] I was really enjoying it and it was quite an exciting project to be involved in. But it was slightly daunting too but once it was finished there was quite a feeling of achievement at the end of it.

[Shona MacDonald – Reporter] If you wish to see sections of The Great Tapestry of Scotland in the Western Isles, this is the only place where you’ll see it – at Museum nan Eilean, in Liniclete School from the end of the week to the 22nd December. Shona MacDonald, BBC An Là in Benbecula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show English

cuibhreann - part

croch-bhrat - hanging tapestry

ro-shealladh - preview

taisbeanadh - exhibition

buntanas - relevance

an t-Òb - Leverburgh

Beàrnaraigh - Berneray

Calanais - Callanish

Am Prionnsa Teàrlach - Prince Charles