menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Foghlam Gàidhlig ann an Inbhir Narann

[Angela NicIlleathain – Preseantair] Chaidh 10 latha, 10 bliadhna gabh mo leisgeul, de dh'fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Inbhir Narann a chomharrachadh le latha gu math spòrsail sa bhaile. Bhathar a' cur fàilte air clann aig an robh Gàidhlig agus cuideachd air feadhainn aig nach robh facal idir. Chaidh Seonaidh MacCoinnich ann dhuinn.

[Clann] Fàilte gu latha Gàidhlig Inbhir Narainn!

[Nighean 1] Uill choimhead sinn air mar, an dèan sinn leabhraichean.

[Nighean 2] Bha sinn a’ sgrìobhadh an ainm againn.

[Nighean 1] Bha clas à trì agus clas a dhà, a’ cluich air na drums.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Sgilean soircais, ealain graffiti agus faramach, uile am measg nan rudan air an robh clann a’ gabhail part aig an latha spòrsail.

[Marilyn Hamilton] Today is just all about having fun, showing how we can have fun through the medium of Gaelic and how Gaelic culture is really relevant in today’s society.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Ach a bheil rudan mar sgilean soircais cuideachail do chloinn òg Gàidhlig ionnsachadh?

[Ariel Killick] Tha mise a’ faicinn gu bheil e uabhasach cudromach gum bi clann a’ faighinn cothrom pàirt a ghabhail anns na h-ealain co-aimsireil cuideachd. A’ cur a’ Ghàidhlig ann an teis-mheadhain a’ chultair co-aimsireil mar a tha an-diugh tro mheadhain ealain graffiti agus ealain rap agus cuideachd sgilean soircais. Tha na h-ealain traidiseanta Gàidhlig fìor, fìor phrìseil agus fìor fìor chudromach ach tha e a’ cheart cho cudromach gum bi clann a’ faicinn gu bheil a’ Ghàidhlig a’ buntainn ri rudan a tha dol san latha an-diugh cuideachd.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Agus fiù’s na rudan nas traidiseanta mar innse sgeulachdan, bha feum air Ruairidh MacIlleathain a bhith faiceallach.

[Ruairidh MacIlleathain] Feumaidh mi a bhith faiceallach nach cuir mi cus de mhurt is marbhadh ann oir bidh thu tuigsinn mar a tha iomadach seann stòiridh aig na Gàidheil, bha iad a’ falbh a’ marbhadh dhaoine eile, ‘s e gaisgich a bh’ annta air sàillibh sin. ‘S dòcha san latha an-diugh nach eil daoine buailteach a bhith cho bàidheil ri sgeulachdan cho borb agus mar sin tha mi air feadhainn a thaghadh nach eil buileach mar sin.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] cho làidir ‘s a tha Gàidhlig san sgìre?

[Tia NicThòmais] Uill tha Gàidhlig gu leòr san sgìre. Tha cuid ag ionnsachadh agus cuid aig a bheil Gàidhlig o thùs agus tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig a’ fàs. Tha buidheann phàistean ann o 3, tha a’ Chròileagan an seo san Sgoil-àraich airson aois 3-5 agus tha e anns a’ Bhun-sgoil agus bidh tachartasan ann le ceòl. Aig Fèis Inbhir Narainn tha tòrr luchd-ciùil a’ tighinn a-steach airson clasaichean a thoirt agus rudan mar sin.

[Seonaidh MacCoinnich – Neach-aithris] Cùisean a’ coimhead math don Ghàidhlig san àm ri teachd. Seonaidh MacCoinnich, BBC An Là, Inbhir Narann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaelic medium education in Nairn

[Angela MacLean – Presenter] 10 days, excuse me, 10 years of Gaelic medium education in Nairn was being celebrated with a fun day in the town. Children with Gaelic and also those without a word were welcomed. Seonaidh MacKenzie went for us.

[Children] Welcome to Nairn Gaelic Day!

[Girl 1] We looked at storytelling.

[Girl 2] We wrote our names.

[Girl 1] Primary 3 and 2 were playing on the drums.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Circus skills, street art and noise. All the things children were taking part in at the fun day.

[Marilyn Hamilton] Today is just all about having fun, showing how we can have fun through the medium of Gaelic and how Gaelic culture is really relevant in today’s society.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] But are activities like circus skills helpful for young children to learn Gaelic?

[Ariel Killick] I see it as very important that children get the chance to take part in contemporary arts as well. Putting Gaelic at the forefront of contemporary culture, as we are doing today through the medium of street art, rap and circus skills. The traditional Gaelic arts are very, very precious and really, really important but it’s just an important that children can see that Gaelic relates to modern day activity too.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] And even with the more traditional aspects such as storytelling, Roddy MacLean had to be careful.

[Roddy MacLean] I must be careful not to have too much murder and death, as you understand that in many old Highland tales they would kill people and they would then become a hero. Perhaps today people don’t take too kindly to such brutal tales and therefore I’ve chosen ones that aren’t quite like that.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] How strong is Gaelic in the area?

[Tia Thomson] Well there’s plenty Gaelic in the area. Some are learning and some are native speakers and Gaelic medium education is growing. There’s a toddler group for under 3s, there’s a playgroup here in the nursery for ages 3-5, there’s Gaelic in the primary school and there are events taking place with music. Such as Fèis Inbhir Narainn where lots of musicians come in and take classes and things like that.

[Seonaidh MacKenzie – Reporter] Things are looking good for Gaelic in the future. Seonaidh MacKenzie, BBC An Là, Nairn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foghlam Gàidhlig ann an Inbhir Narann

(Gaelic medium education in Nairn)

Vocabulary Briathrachas

foghlam tro mheadhan na Gàidhlig - Gaelic medium education

Inbhir Narann - Nairn

soircas - circus

co-aimsireil - contemporary

cròileagan - playgroup

Sgoil-àraich - nursery

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.