menushow menuhide
GàidhligEnglish
facebook icon twitter icon email icon

LEARNGAELIC WITH AN LÀ LEARNGAELIC LEIS AN LÀ

News (AN LÀ) Naidheachdan (AN LÀ)

Search Lorg

Fèill ruda aig margaidh sprèidh Leòdhais agus na Hearadh

[Iain MacIlleathain – Preseantair] Nise chaidh a’ chiad fhèill rùda dhen bhliadhna aig margaidh sprèidh Leòdhais agus na Hearadh a chumail an-diugh. Ged a bha cùisean rudeigin slaodach ’s dòcha, chaidh eadar £200 agus £400 a phàigheadh air na beathaichean a b’fheàrr. Bha duaisean gan toirt seachad aig a’ mhargaidh sprèidh cuideachd mar a tha Ruairidh Rothach a-nis ag aithris à Stèinis.

[Ruairidh Rothach – Neach-aithris] Cha b’e an fhèill a b’ fheàrr do dhaoine a bha reic an-diugh air margaidh sprèidh Leòdhais agus na Hearadh. Ach, leis an sin, bha bargan no dhà ri fhaotainn dha na daoine a bha ceannach. Dh’fhaighnich mi do Choinneach MacLeòid, bhon margaidh sprèidh, ciamar a chaidh a’ chùis san fharsaingeachd?

[Coinneach MacLeòid] Och bha e gu math slaodach, bha tòrr bheathaichean a-staigh agus ’s dòcha, bha tòrr seann bheathaichean ann agus uaireannan tha sin a’ cur beagan maill air an fhèill air sgàth a’ mhòr-chuid, chan eil iad ag iarraidh seann rùdan. Tha iad a’ coimhead airson rùdan, fhios agad, reithean, fhios agad uain, no beathaichean a tha ’s dòcha bliadhna, dà bhliadhna a dh’aois.

[Ruairidh Rothach – Neach-aithris] Am measg nan daoine a bha reic beathaichean na b’ òige, bha Dòmhnall Dòmhnallach. Fhuair an uan-reithe texel aigesan ‘reserve champion.’

[Dòmhnall Dòmhnallach] Uill seo an reserve, an dàrna beathach a b’ fheàrr a bh’ aig an sale. ’S e balach à Nis a fhuair a’ chiad àite agus tha mi gu math moiteil gun d’ fhuair mi chun na h-ìre seo. ’S e uan brèagha a bh’ ann ach cha robh dùil agam gun ruigeadh e a’ phrìs ’ud – bha e £320.

[Ruairidh Rothach – Neach-aithris] Ged a fhuair Dòmhnall prìs mhath agus an dàrna duais, cha robh e saor a’ bheathach fhaighinn chun ìre seo.

[Dòmhnall Dòmhnallach] Tha mi creidsinn gun aithnicheadh tu sin air a’ chalg aige. Chaidh tòrr na bhroinn, fhuair mi £300 not ach chaidh an dàrna leth dheth sin na chorp, oir gun do thuill e siud.

[Ruairidh Rothach – Neach-aithris] ’S e Calum Fhionnlagh Moireasdan a fhuair supreme champion airson an reithe dubh-cheannach aige. Chaidh an reithe airson còrr air £400. Ach san fharsaingeachd ’s e beagan de bhriseadh dùil a bha san fhèill. Gu h-àraidh le cho math ‘s a tha na h-uain air a bhith a’ dèanamh. Ach mar a mhìnich Coinneach MacLeòid dhomh, cha ghabh coimeas a dhèanamh eadar an dà rud.

[Coinneach MacLeòid] Chan eil mi smaoineachadh gun urrainn. Tha mi smaoineachadh gu bheil fèill nan rèithe, gu bheil sin gu math eadar-dhealaichte bho na fèilltean eile a th’ ann. Oir tha tòrr bheathaichean dol tron seo agus chì thu tòrr aig fèill nan reithe agus bhiodh e ’s dòcha na b’ fheàrr mura biodh uiread de dh’àireamhan ann, ’s dòcha gun dèanadh sin diofar air na prìsean aig deireadh an latha nam biodh na bu lugha bheathaichean ann, ’s dòcha gum faigheadh daoine prìs na b’ fheàrr.

[Ruairidh Rothach – Neach-aithris] Ruairidh Rothach, margaidh sprèidh Leòdhais is na Hearadh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ram sales at Lewis and Harris auction mart

[Iain MacLean – Presenter] Now the first ram sales of the year at the Lewis and Harris auction mart were held today. Although proceedings were perhaps a little slow, between £200 and £400 was paid for the best animals. Prizes were awarded at the auction mart too, as Roddy Munro now reports from Steinish.

[Roddy Munro – Reporter] It wasn’t the best sale for those selling today at the Lewis and Harris auction mart. But, with that came a bargain or two for those buying. I asked Kenneth MacLeod, from the auction mart, how did things go in general?

[Kenneth MacLeod] Och it was quite slow, there were lots of animals in, perhaps a lot of them quite old and that sometimes slows the sales down a bit because most people don’t want old rams. They’re looking for rams, you know, young rams, lambs, or animals that are perhaps one or two years old.

[Roddy Munro – Reporter] Among those selling younger animals was Donald MacDonald. His texel ram lamb won reserve champion.

[Donald MacDonald] Well this is the reserve, the second best animal at the sale. It was a boy from Ness who got first place and I’m proud to have reached this stage. It’s a lovely lamb but I didn’t think it would reach that price – it was £320.

[Roddy Munro – Reporter] Although Donald got a good price and second prize, it wasn’t cheap to get the animal to this stage.

[Donald MacDonald] I suppose you can tell that from his fleece. A lot went into him, I got £300 but half of it was put into his body, that’s why I got that return.

[Roddy Munro – Reporter] Calum Finlay Morrison won supreme champion for his blackface ram. The ram went for over £400. But generally, the sale was a bit of a disappointment. Especially with how well the lambs have been doing. But as Kenneth MacLeod explained, you can’t compare the two.

[Kenneth MacLeod] I don’t think you can. I think the ram sale is very different to the other sales. Lots of animals come through here, ram sales have high numbers and it would perhaps be better if there weren’t as many, perhaps that would make a difference to the prices at the end of the day, if there weren’t so many animals. Perhaps people would then get better prices.

[Roddy Munro – Reporter] Roddy Munro, Lewis and Harris auction mart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fèill ruda aig margaidh sprèidh Leòdhais agus na Hearadh

(Ram sales at Lewis and Harris auction mart)

Vocabulary Briathrachas

rùda - ram

Stèinis - Steinish

uan-reithe - ram lamb

reithe dubh-cheannach - blackface ram

margaidh sprèidh - livestock market

CuideachadhHow to use this site

Tha Learn Gaelic le An Là ag amas air luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a tha, le beagan misneachd, deiseil airson ceum air adhart a ghabhail. Tha an t-susbaint freagarrach dhan h-uile neach-ionnsachaidh, ach bidh e nas cuideachaile do dhaoine a tha seachad air an ìre Tòiseachaidh.Learn Gaelic with An Là is aimed at learners who have already gained some confidence in Gaelic and want to take their learning to the next level. The material is suitable for all learners, but those who have progressed beyond the Beginner level will find this section particularly useful.

Bidh sinn a’ cur sgeulachdan bhon phrògram BBC An Là beò gach seachdain, le tar-sgrìobhadh Gàidhlig is eadar-theangachadh Beurla. Bidh dath an teacsa ag atharrachadh nuair a thèid facal a chluich. ‘S urrainnear cliogadh air facal sònraichte agus cluichidh am bhidio bhon sin a-mach. Dh’fhaodadh gum biodh seo cuideachail dha luchd-ionnsachaidh airson fuaimneachadh a dhearbhadh. Stories from the BBC ALBA Gaelic news programme "An Là" are uploaded on a weekly basis, with a Gaelic transcript and an English translation. As each Gaelic word is spoken, the accompanying text changes colour. Individual words can be selected with a simple click and the video will play from that point onwards. Learners may find this useful for checking pronunciation.

Bidh gach paragraf Gàidhlig a’ gluasad ri linn na h-aithris, ach faodar cuideachd na bàraichean-sgrolaidh a ghluasad gu earrann shònraichte den aithris.Each Gaelic paragraph automatically scrolls in conjunction with the news report, but the manual scrolling bars can also be used to move the text to a particular section of the report.

Chithear an tar-sgrìobhadh Gàidhlig anns a’ chiad dol a-mach. Ach, gheibhear eadar-theangachadh Beurla den tar-sgrìobhadh le bhith a’ taghadh Beurla no Gàidhlig agus Beurla.The Gaelic transcript is shown by default. However, you can see a translation of the transcript by selecting the English or Gaelic and English tabs.

Tha briathrachas cuideachd ri fhaotainn, le faidhlichean fuaim Gàidhlig na chois. Tha a’ bhriathrachas air a thaghadh bhon aithris fhèin, le measgachadh leithid ainmean-àite, briathrachas naidheachd, gnathasan-cainnt is abairtean. Key vocabulary is also provided, with accompanying Gaelic audio. This is a selected from the vocabulary contained in the news report and may include a selection of place names, news terminology, useful colloquialisms and phrases.

Tha luchd-leasachaidh an làraich a’ moladh gun tèid am brabhsair-lìn as ùire a chleachdadh airson an t-susbaint seo fhaicinn. Am measg nam brabhsairean ùra (saor an-asgaidh) as urrainnear a chleachdadh, tha Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer agus Safari.The developers of the site recommend that an up-to-date web browser is used to ensure the content displays to its optimum. Suitable browsers (which are free to use) include the latest versions of Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer and Safari.

Gheibhear an làraich seo air tablaidean is fònaichean-làimhe ach, a chionn ‘s gur e bhidiothan làn-sgrion a-mhàin a sheallas iPhone, bithear a’ cluich faidhle-fuaim seach bhidio.The site should work on mobile devices, but since iPhones will only show video full-screen and hide the transcript, we play an audio file instead of the video.

Credits

This site uses technology from jPlayer and Mozilla Popcorn, and builds on an idea and code developed by Mark Boas and associates at Happyworm.

All videos used are courtesy of BBC An Là and the British Broadcasting Corporation, who retain all rights to them.

Site design and coding by Sealgar Ltd.

Video, audio and transcripts provided by bbc.co.uk/alba.